MŠ Dlouhá a MŠ Františka Ondříčka

Mateřská škola Dlouhá a její součást Františka Ondříčka je pětitřídní školou ležící ve středu sídliště Vltava s dostupností šesti linek MHD. Školy jsou od sebe vzdáleny cca 250 metrů. Budovy školek jsou obklopeny členitými zahradami. Zejména u MŠ Fr. Ondříčka je zahrada plná vzrostlých stromů a zajímavých zákoutí. Její součástí je i koutek pro pěstování a pokusy  s rostlinami. Obě zahrady nabízí dětem velké množství dřevěných prolézaček. Od roku 1996 je MŠ Dlouhá právním subjektem a v roce 2001 se stala její součástí škola Františka Ondříčka.

V MŠ Dlouhá je podkladem pro výchovně-vzdělávací činnosti program „Jaro, léto, podzim, zima, ve školičce je nám prima“.
V MŠ Františka Ondříčka je podkladem program „Mateřinková zahrada – environmentální výchova“. 

Základní filosofií našich mateřských škol je vytvořit dětem atmosféru milého přijetí a prostředí, ve kterém se děti budou cítit příjemně a bezpečně.

Aktuality MŠ Dlouhá

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2017/2018

Harmonogram zápisu:

Vydávání žádostí na stránkách MM ČB Odboru školství od 3.4. - 28.4. http://zapismscb.c-budejovice.cz

Příjem žádostí na škole: 2.5. - 3.5. od 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Přijímací řízení: od 9.5. do 2.6. (zpřístupnní sledování postupu žádosti zák. zástupci)

Podrobné informace a odkaz na webovou aplikaci v sekci O nás - zápis: http://msdlouha.cz/o-nas/zapis-deti

Více informací

Aktuality MŠ FR. Ondříčka

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2017/2018

Harmonogram zápisu:

Vydávání žádostí na stránkách MM ČB Odboru školství od 3.4. - 28.4. http://zapismscb.c-budejovice.cz

Příjem žádostí na škole: 2.5. - 3.5. od 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Přijímací řízení: od 9.5. do 2.6. (zpřístupnní sledování postupu žádosti zák. zástupci)

Podrobné informace a odkaz na webovou aplikaci v sekci O nás - zápis: http://msdlouha.cz/o-nas/zapis-deti

Více informací

MŠ Fr. Ondříčka - Den Země - změna programu

V letošním roce nám poprvé počasí nepřeje. Přesto jsme se rozhodli, již naplánovanou akci uskutečnit, a to ve vnitřních prostorách školky. Těšit se tedy můžete na zajímavou výstavu světů vytvořených z odpadových materiálů pod taktovkou kouzelného sluchátka Macha a Šebestové. Čekají na Vás zajímavé hry i program a tvoření připravené ZOO Ohrada, Cassiopeiou a ateliérem Tvor. Začátek je v 15:00. Pitný režim a malé občerstvení bude přichystáno. Vystoupení dětí a opékání buřtů je přesunuto na 30.5. Těšíme se na Vás.

Více informací


MŠ Fr. Ondříčka - Tvoření z přírodnin u vrabečků

Další společná akce s rodiči, která se moc povedla. Oceňujeme zájem rodičů a jejich nadšení pro tvoření, každý přispěl svým nápadem a nejen výsledek, ale doufáme, že i prožitek byl pro všechny velmi příjemný. Děti vyráběly s rodiči skřítky, víly a zvířátka z přírodních materiálů na blížící se Den Země.

Více informací