Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /var/www/clients/client170/web1001/web/web/include/_classes/moduly/web/webbrowser.class.php on line 89
Květen

Květen

!LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ!

Propozice k letnímu prázdninovému provozu naleznete v sekci dokumenty!

Letní prázdninový provoz je pouze pro děti, jejichž rodiče je řádně přihlásili v prodlouženém termínu do 8.5.2020 a v daném termínu zaplatily školné!

V termínu 1.7. - 31.7. - prázdninový provoz - pro děti bude otevřena MŠ Dlouhá.

V termínu 3.8. - 21.8.- prázdninový provoz - pro děti bude otevřena MŠ Fr. Ondříčka.

Od 24.8. bude provoz pouze na MŠ Fr. Ondříčka pro obě školky, jako každý rok budou platby za tento termín vybírány s nástupem dětí!

Více informací

ROZVOLNĚNÍ OPATŘENÍ

Od 8.6. 2020 dojde k rozvolnění opatření v MŠ Dlouhá a Fr. Ondříčka.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o nástup dítěte do MŠ, nahlašte docházku emailem na ms.dlouha@seznam.cz nejpozději do 4.6.2020. Po přihlášení nezapomeňte na platby!

V rámci rozvolnění opatření, budou již rodiče moci vstupovat do šaten. Prosíme o ohleduplnost, tedy vstup pouze s rouškou a zdržovat se v budově pouze po dobu nezbytně nutnou. Teplota bude dětem změřena při vstupu do třídy.

8.6. zároveň vyvěsíme pro přihlášené děti propozice na prázdninový provoz. Informace k platbám naleznete v sekci Dokumenty.

Více informací

ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ DLOUHÁ A MŠ FR.ONDŘÍČKA

1. Provoz obou škol bude zahájen 25.5.2020

2. Provozní doba 6:00 - 16:30 hod.

3. Děti budou předávány učitelce nebo určenému zaměstnanci školy před budovou MŠ, kde jim bude změřena teplota a zjišten momentální zdravotní stav. Přijímané děti budou zdravé, tzn. bez rýmy a kašle! Při vyzvedávání dětí jsou pravidla stejná. Rodiče mají do budovy školy vstup zakázán!

4. Aktivity dětí budou probíhat převážně na školních zahradách, proto rodiče zajistí vhodné oblečení do každého počasí. V prostorách MŠ ani na školních zahradách děti mít roušky nemusí, pokud si to rodič výslovně nepřeje.

5. Zvažte prosím docházku dětí, pokud někdo ve vaší domácnosti spadá do rizikové skupiny.

6. Vzhledem k omezenému počtu dětské skupiny (15 dětí) předpokládáme, že umístění dětí potřebují především zaměstnaní rodiče!

7. Desinfekce prostor školy a školní jídelny bude prováděna několikrát denně. Děti budou používat jednorázové utěrky a vhlčené desinfekční ubrousky při osobní hygieně.

8. Školní stravování zajístí školní jídelny. V případě nemoci dítěte, nebude vzhledem k mimořádným hygienickým opatřením, umožněn výdej stravy do jídlonosičů.

9. Povinné předškolní vzdělávání není v této době vyžadováno, děti jsou automaticky omluveny!

10. Při nástupu rodič předá vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dítěte, kde jsou specifikovány osoby s rizikovými faktrory. Prohlášení naleznete zde: http://www.msdlouha.cz/dokumenty -POZOR - NOVÉ UPRAVENÉ!

11. Všichni zaměstnanci školy jsou seznámeni s nastavenými hygienickými a organizačními pravidly vydanými ředitelkou školy.

!!!Děti s sebou budou mit batoh a v něm podepsanou lahev na pitny režim při pobytu venku!!!!

Více informací

IMG_20200527_093246.jpg

IMG_20200528_082343.jpg