Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /var/www/clients/client170/web1001/web/web/include/_classes/moduly/web/webbrowser.class.php on line 89
MŠ Fr.Ondříčka - Infromace pro návrat předškoláků žluásků do MŠ

MŠ Fr.Ondříčka - Infromace pro návrat předškoláků žluásků do MŠ

POKYNY PRO NÁVRAT PŘEDŠKOLÁKŮ „ŽLUÁSKٓ DO MŠ od 12.4. 2021

vztahuje se i na děti s odkladem školní docházky a předškoláky ze žabiček

ORGANIZACE:
-žluásci budou rozděleni do dvou skupin -> 2.třída (15 dětí) a 3.třída (15 dětí)
seznamy dětí k jednotlivé třídě naleznete u hlavního vchodu do budovy MŠ
-žluásci, kteří budou docházet do 2.třídy už mají většinu věcí přestěhovaných (batůžky s oblečením aj.) prosíme rodiče o rozebrání po příchodu do šatny. Jakýkoliv nedostatek prosím řešte individuálně s přítomnou paní učitelkou.
-číslo na mobilní telefon do 2.třídy je 736 200 975
-provoz MŠ je zachován tj. 6:00 - 16:30 !! třídy se nebudou ráno ani v odpoledních hodinách spojovat!! Obě třídy budou otevřené od 6:00 – 16:30
-do mateřské školy patří pouze zdravé dítě, které nejeví příznaky onemocnění


ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ:
-Testování proběhne vždy KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK před hlavním vchodem do budovy MŠ, kde je vytvořeno zázemí pro tyto účely.
-Odběr provede rodič výtěrem z obou nosních dírek jednorázovou štětičkou za dohledu pracovníka školy. Tento postup jsme zvolili z důvodu, abychom děti co nejméně z nástupu do MŠ stresovali. 
-Vstup do budovy je možný až po známém výsledku testu!!

-výsledeky testů jsou známy za 15 minut

!!Prosíme rodiče, aby počítali s nutnou časovou rezervou!!

PRO JAKÝKOLIV DOTAZ VOLEJTE 702 018 176  

Podrobný video návod k testování zde:

https://www.youtube.com/watch?v=2AbljENQn78&fbclid=IwAR2uU8oyBdDCkd5b_xAJFOeaLL6mTxup8oOWEUtk2sbIXxlPvyKUl_er3VQ