Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /var/www/clients/client170/web1001/web/web/include/_classes/moduly/web/webbrowser.class.php on line 89
Formy předškolního vzdělávání

Formy předškolního vzdělávání

 1. Volná hra a spontánní činnosti:
  Mateřské školy poskytují dostatek prostoru pro volnou hru a spontánní činnosti v sobě po příchodu dětí do MŠ, dále v průběhu pobytu venku a při odpoledních činnostech ve třídě nebo při vhodném počasí na zahradě MŠ.
 2. Hygiena a sebe obsluha:
  Hygienické potřeby provádějí děti samostatně podle vlastní potřeby a požadavku intimity. Pokud potřebují pomoc, je jim poskytnuta ze strany učitelky. Při oblékání a svlékání, úklidu hraček a podobně jsou děti vedeny k samostatnosti, vzájemné ohleduplnosti a pomoci. Děti si po obědě čistí zuby, malé děti vodou a kartáčkem, velké děti pastou na zuby.
 3. Řízené činnosti – společné činnosti:
  Je jim věnován čas od dopolední svačiny do pobytu venku, ale řízená činnost nebo hra vzniká též spontánně nebo může být navozena učitelkou kdykoliv průběhu dne. Řízená činnost je plánována učitelkou, má stanovený cíl a prostředky, vychází z obsahu celoročního projektu ve ŠVP.
 4. Tělovýchovné chvilky:
  Jsou zařazovány kdykoliv v průběhu dne, nejčastěji v řízené společné činnosti a při pobytu venku, jejich cílem je navození rušných aktivit, procvičení dechového a pohybového aparátu, získání obratnosti, odvahy a podpory zdravého růstu.
 5. Společné stolování:
  Je třikrát denně, děti jsou vedeny k samostatnosti a sebe obsluze, do jídla nejsou nuceny, ale snažíme se o maximální motivaci formou osobního příkladu a přiznáním volnosti ve výběru kolik dítě sní nebo si podle chuti přidá. V průběhu dne je zajištěn pitný režim – voda, čaj.
 6. Pobyt venku:
  Pprobíhá na zahradě nebo formou vycházky. Poskytuje dětem poznatky o okolí a především je prostorem k dostatečnému pohybovému vyžití a uskutečnění vlastních herních záměrů dětí. Pestrost vycházek do okolí obou škol je velká, děti mohou pozorovat jak život u řeky, tak u rybníka, tak i stromy, keře i rostliny všeho druhu, taktéž drobné ptactvo a brouky poznávají na bývalém vojenském cvičišti. Kolem rybníku Černíš je poznávací stezka, kde se děti seznamují s vodním ptactvem a jinými přírodními úkazy.
 7. Individuální práce:
  Je prováděna s dětmi, které potřebují procvičit některou dovednost předškolního vzdělávání potřebnou pro vstup do ZŠ. O individuální práci jsou rodiče informování a je jim nabídnuta forma spolupráce.
 8. Odpočinek a spánek:
  V době poledního klidu, děti odpočívají na lehátkách, děti starší pěti let odpočívají krátce. Tato doba je kromě odpočinku věnována čtení pohádek, příběhů a poezie, poslech hudby a zpěvu. Děti si mohou přinést hračku (vazba na domov), kterou mohou půjčit kamarádům.
 9. Komunikace mezi školou a rodinou:
  rodiče mohou i vejít do třídy a podívat se, co dělá jejich dítě. Podmínkou je přezutí a fakt, že nemají akutní infekční chorobu. K rozhovorům s učitelkou je nejvhodnější čas při ranním či odpoledním předávání dítěte, ředitelka a zástupkyně je k dispozici v ředitelně v ul. Dlouhá vždy ve středu. Konzultace je také možno domluvit telefonicky na číslech 385340658, 385524391.
 • Všechny děti po obědě odpočívají, lze odpočinek vynechat, tehdy si děti hrají klidové hry nebo na PC.
 • U dětí s doporučenou dietou, schválenou dětským lékařem a KHS se vytváří podmínky pro podávání jídla z domova.
 • Pitný režim je dodržován jak podáváním čaje, tak i podáváním vody.
 • Každá škola má svou vlastní školní jídelnu, jídelníčky jsou shodné, za sestavu jídelního lístku zodpovídá vedoucí ŠJ a hlavní kuchařka.
 • Na školách jsou zpracovávány spotřební koše.