Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /var/www/clients/client170/web1001/web/web/include/_classes/moduly/web/webbrowser.class.php on line 89
O nás

O nás

Mateřská škola v ul. Dlouhá

Škola byla postavena v roce 1983 jako Spojené zařízení jesle a mateřská škola o kapacitě 42 dětí v jeslích a 140 dětí v mateřské škole. Po roce 1992 se škola stala pouze mateřskou s kapacitou 150 dětí a jesle byly zrušeny. Do roku 2000 se škola postupně zmenšovala pro nedostatek dětí a dvě uvolněné budovy zaplnila Základní a Praktická škola z Trhových Svin.

V současné době je ve škole 56 dětí ve dvou třídách. Kolem školy se prostírá velká zahrada, její větší část je pronajatá Základní škole. Část, která slouží dětem předškolního věku je nově opravena a všechny herní prvky jsou v souladu s normami EU. Od 1.1. 1996 se škola stala právním subjektem – příspěvková organizace. Od 1.1.2001 k MŠ Dlouhá byla připojena MŠ Františka Ondříčka jako její součást. V současné době mateřská škola spravuje, kromě mateřské školy v ul. Fr. Ondříčka, dvě školní jídelny, prádelnu a vaří obědy pro Základní a Praktickou školu.

V roce 2002 školu postihly povodně, což byl podnět k absolutní opravě jak budov, tak kuchyně i vybavení školy a postupně všech vnitřních i venkovních prostor.

Vzdělávací program školy je zaměřen na všeobecné znalosti dětí všech vrstev obyvatel. Na dobrou přípravu do života a do školy. V rámci vzdělávacího procesu jsou na škole kroužky hudební a pohybový. Pro veřejnost nabízí škola cvičení rodičů s dětmi od 2 let a cvičení dětí od 4let, pro děvčata hudebně pohybovou činnost, pro chlapce sportovní hry. Škola se zabývá nadanými dětmi a ve spolupráci s Menzou má pro ně připravenou speciální hernu. Na škole jsou počítače s programem IBM Kidsmart.

Mateřská škola v ul. Františka Ondříčka

Škola byla otevřena v roce 1978. Je umístěna na okraji vilové zástavby a tehdy nově vznikajícího panelového sídliště Vltava. Škola je trojtřídní s vlastní kuchyní a prádelnou. Obklopuje ji rozlehlá zahrada . V prvních letech byla jedinou mateřskou školou v oblasti a počty zapsaných dětí byly 35 dětí a více. Děti byly rozděleny do tří tříd dle věkových kategorií. Několik let na škole fungovalo přípravné oddělení pro děti 5-6 leté jejichž matky byly na MD s mladšími sourozenci. Škola spolupracovala s širokou veřejností, pořádala školu v přírodě, setkání s rodiči a důchodci. Spolupracovala s PF, výchovnou práci obohatila aktivitami jako je pěvecký kroužek, výtvarný kroužek, logopedická prevence, zdravé pískání, němčina hrou a činností lektorskou při Pedagogickém centru.

Od roku 1996 vznikl ekologicky zaměřený projekt Mateřinková zahrada, který se prezentoval pro veřejnost Dnem země. Účastnili se jak představitelé obce, tak i veřejnost. Že to byla myšlenka dobrá prověřil čas. Dodnes je tento projekt aktuální a přináší dětem a rodičům mnoho dobrého a rozšiřuje poznatky o přírodě ač je škola zasazena do betonového sídliště. Prvními kroky k ozdravění zahrady byly: - obměna keřů a stromů, kdy se odstranily alergeny, pak výměna kovových a betonových prvků za dřevěné, které vytvářejí hrací zákoutí pro děti. Děti se učí třídit odpady a znalostmi o tom co do země nepatří ohromují hlavně svoje rodiče. Škola začala spolupracovat s ekologickými organizacemi Rosa, Dřípatka, ZOO Ohrada a Cassiopea. Do výchovně vzdělávacího programu jsou zapracovány prvky, které jsou v souladu s aktivitami školy, navazují na roční období, lidové tradice a to vše je doplněno praktickými činnostmi výtvarnými, hudebními i pohybovými. V současné době je škola nově opravena, vybavena novým nábytkem a zahrada je tvořena novými prvky z akátového dřeva.