Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /var/www/clients/client170/web1001/web/web/include/_classes/moduly/web/webbrowser.class.php on line 89
O nás

O nás

MATEŘSKÁ ŠKOLA V UL. DLOUHÁ

Škola byla postavena v roce 1983 jako Spojené zařízení jesle a mateřská škola o kapacitě 42 dětí v jeslích a 140 dětí v mateřské škole. Po roce 1992 se škola stala pouze mateřskou s kapacitou 150 dětí a jesle byly zrušeny. Do roku 2000 se škola postupně zmenšovala pro nedostatek dětí a dvě uvolněné budovy zaplnila Základní a Praktická škola z Trhových Svinů.

V současné době je ve škole 48 dětí ve dvou třídách.  Školu obklopuje rozsáhlá  zahrada, jejíž větší část je pronajatá základní škole. Dle dlouhodobého záměru je část sloužící předškolním dětem průběžně modernizována a koncipována tak, aby vycházela vstříc aktivitám a sportovnímu vyžití této věkové kategorie. Veškeré  herní prvky jsou v souladu s normami EU, navíc důmyslně akcentují princip výchovně vzdělávacího působení. Od 1.1. 1996 se škola stala právním subjektem – příspěvkovou organizací.  Od 1.1.2001 byla k  MŠ Dlouhá  připojena MŠ Františka Ondříčka a stala se tak její součástí. Aktuálně, vedle MŠ Františka Ondříčka,  tedy  spravuje  dvě školní jídelny a prádelnu. Navíc vaří obědy pro Základní a Praktickou školu Trhové Sviny. 

V roce 2002 školu postihly povodně, což byl podnět k absolutní opravě jak budov, tak kuchyně i vybavení školy a postupně všech vnitřních i venkovních prostor.

Vzdělávací program školy je zaměřen na získávání a prohloubení  všeobecných  znalosti dětí, konkrétněji pak cílí na poznávání lidových zvyků či tradic a vytváření kladného vztahu k nim.  Prioritou je samozřejmě dobrá příprava na školu i do života. V rámci vzdělávacího procesu je zde pro děti kroužek angličtiny, další se zaměřuje na estetickou a pracovní činnost.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V UL. FRANTIŠKA ONDŘÍČKA

Škola byla otevřena v roce 1978. Je umístěna na okraji vilové zástavby a tehdy nově vznikajícího panelového sídliště Vltava. Škola je trojtřídní (aktuálně zapsáno 72 dětí) , disponuje  vlastní kuchyní a prádelnou. Dominantou celého areálu je přírodní zahrada. V prvních letech byla jedinou mateřskou školou v oblasti a počty zapsaných dětí byly 35  a více. Děti byly rozděleny do tří tříd dle věkových kategorií. Několik let na škole fungovalo přípravné oddělení pro děti 5-6 leté jejichž matky byly na MD s mladšími sourozenci. Škola spolupracovala s širokou veřejností, pořádala školu v přírodě, setkání s rodiči a důchodci. Spolupracovala s PF, výchovnou práci obohatila aktivitami jako je pěvecký kroužek, výtvarný kroužek, logopedická prevence, zdravé pískání, němčina hrou a činností lektorskou při Pedagogickém centru.

V roce 1996 vznikl ekologicky zaměřený projekt „Mateřinková zahrada“, který každoročně vrcholil velkou oslavou svátku "Den Země" – zde  formou společenské události pro širokou veřejnost. Punc váženosti pak akci  dodávala pravidelná účast představitelů Magistrátu města České Budějovice.  Osvícenost a dlouhodobý přínos myšlenky zaměřit se na naši planetu konkrétněji a hlavně netradičně, prověřil čas. Dodnes je tento projekt aktuální a přináší dětem i rodičům mnoho dobrého. Ač je škola zasazena do srdce betonového sídliště, budí dojem dynamického přírodního celku, tedy ideálního podhoubí pro implementaci environmentálního smýšlení. Revitalizaci zahrady odstartovala obměna keřů a stromů (odstranění alergenů), následovala výměna kovových a betonových prvků za dřevěné. Tím vznikla přirozená a esteticky hodnotná hrací zákoutí pro děti.  Jedním z elementárních  stavebních kamenů projektu „Mateřinková zahrada“ je třídění odpadů.  K probuzení dětského zájmu o téma rozkladu materiálů a ekologii vůbec pak vznikla tzv. venkovní třída. Zde, prostřednictvím interaktivních programů, hravou a především prožitkovou formou, do dané problematiky postupně malí ekologové  pronikají.  Samotný rozklad jednotlivých materiálů mohou pozorovat prostřednictvím „hřbitova odpadků“. Právě díky propojení teoretického základu, jež si průběžně ověřují  v praxi, získávají děti  trvalé znalosti, kterými ohromují především své rodiče. Dlouhodobou spoluprací s ekologickými organizacemi Rosa, Dřípatka, Zoo Ohrada či Cassioppeia si škola neustále rozšiřuje pomyslné obzory, ať už jde o aktuální ekologická témata nebo třeba seznamování dětí s florou i faunou v jejich okolí.  Do vzdělávacího programu školy jsou citlivě zapracovány prvky a programy tak, aby reflektovaly aktivity školy, navazovaly na střídání ročních období, konkrétní lidové tradice a aktuální témata společnosti.  Jednotlivé bloky jsou vystavěny citlivým způsobem  tak, aby byla zachována rovnováha mezi praktickou, výtvarnou, hudební a pohybovou stránkou – nejlépe, aby docházelo k jejich přirozenému prolínání.  Ve výchovně-vzdělávacím procesu je využívána interaktivní tabule a mikroskopy.  V budoucnu bude opět v nabídce kroužek dramatické výchovy, flétnička  nebo sboreček.   V současné době je škola  opravena, vybavena novým nábytkem, zahrada byla zvelebena novými prvky z akátového dřeva, smyslovým chodníčkem s bylinkovými vsadkami, vyvýšenými záhony pro pěstování školní zeleniny (pěstují děti), mlhovačem a pítkem.  Vlivem okolností z posledních let se obě školy více zaměřily na pěstování zdravých návyků či prohlubování lásky k pohybu  a aktivnímu životnímu stylu vůbec. V podzimních měsících tedy pravidelně navštěvují nedalekou solnou jeskyni, během  roku předškolní třídy absolvují kurzy indoorového lyžování (školička INSKI), bruslení (projekt „Děti do bruslí“)  nebo pohybových aktivit  (projekt „Děti na startu“ – certifikování trenéři v profesionálně vybavené tělocvičně).