Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /var/www/clients/client170/web1001/web/web/include/_classes/moduly/web/webbrowser.class.php on line 89
Co se platí

Co se platí

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání vychází ze zákon 561/2004 Sb. Školský zákon a vyhlášky č. 14/2005 Sb. O mateřských školách.

Rodič je povinen platit za dítě tzv. úplatu za vzdělávání v MŠ, neplacení je důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

Platby se řídí Směrnicí o úplatě, vydanou ředitelkou školy.

Platby dle směrnice:

základní částka je pro rok 2019/2020 - 420,- Kč

více informací  naleznete v sekci Dokumenty - Směrnice ke stanovení výše úplaty

Osvobození od úplaty:

  • předškolní dítě v posledním roce před nástupem do ZŠ
  • je osvobozeno pokud rodina nedosáhne 2,4 násobku životního minima pak si rodiče mohou písemně zažádat ředitelku školy o osvobození

!!!! Od září 2019 se bude platit školné na nový účet - 2599768399/0800 !!!!

Splatnost je do 15. dne v daném měsíci.

Stravné

Rodič je povinen zaplatit předem za výrobu a podávání jídla pro své dítě. Což plyne ze zákona O rodině – vyživovací povinnost rodičů.

Ceny stravného pro děti ve věku od 3 do 6 let:

přesnídávka:

10,- Kč

oběd:

24,- Kč

svačina:

8,- Kč

Ceny stravného pro děti, které ve školním roce dovrší 7 let věku:

přesnídávka:

10,- Kč

oběd:

27,- Kč

svačina:

8,- Kč

Splatnost je do 10. dne v  měsíci.

Způsob plateb:

Platby budou prováděny formou inkasa a trvalého příkazu, i když budou mít rodiče jiný peněžní ústav než spořitelnu, lze platit inkasem. Na číslo účtu spořitelny (je v kanceláři MŠ a na přihlášce ke stravování) zadá rodič příkaz k inkasu a každý měsíc mu bude odebírána taková částka, kterou dítě spotřebuje na stravu. Na platbu školného si prosím nastavte trvalý příkaz, jelikož se částka nemění!

Číslo účtu k inkasu: 100203841/0800 (stravné)

Číslo účtu k trvalému příkazu: 2599768399/0800 (školné)

Provozní číslo účtu školy: 2599768399/0800

Detailní náhled na účtování obědů a školného si mohou rodiče prohlédnout individuelně v kanceláři MŠ za přítomnosti účetní školy.