Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /var/www/clients/client170/web1001/web/web/include/_classes/moduly/web/webbrowser.class.php on line 89
Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Obě školy pracují dle Školního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu. Učitelky na třídách vytváří Třídní vzdělávací programy – projekty. Cílem je vést děti k ohleduplnosti, kamarádství, toleranci a respektování osobnosti. Velký důraz je kladen na rozvoj prosociálního chování, rozvoj komunikačních schopností a na výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu.

Obě mateřské školy a hospodářské pavilony jsou opraveny a přizpůsobeny dětem jak prostorovým uspořádáním, nábytkem, sociálním zařízením, vybavením zahrad – prvky jsou vytvořeny z akátového dřeva. Vybavení kuchyň a prádelny je dle hygienických norem.

Školy mají dostatečně velké prostory a takové uspořádání, které vyhovuje individuálním i skupinovým činnostem dětí. Všechen nábytek, tělocvičné nářadí i vybavení pro odpočinek jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídajícímu počtu dětí, jsou bezpečné a zdravotně nezávadné. Na budovy škol navazují zahrady vybavené hracími prvky k pobytu venku.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava ve dvou školních jídelnách. Je dodržována vhodná skladba jídelníčku a správná technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je dodržován pitný režim, mezi jídly je dodržován správný interval.

Do denního režimu jsou pravidelně zařazovány řízené činnosti a zdravotně pohybové aktivity. Denní řád pružně reaguje na individuální možnosti dětí. Poměr spontánních a řízených činností je v průběhu dně vyvážený a to včetně aktivit, které školy provozují.