Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /var/www/clients/client170/web1001/web/web/include/_classes/moduly/web/webbrowser.class.php on line 89
Přijímání dětí do mateřské školy

Přijímání dětí do mateřské školy

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 do 7 let. Zápis do MŠ na školní rok je vyhlašován na jaře. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka podle Zákona 561/2004 Sb O předškolním a jiném vzdělávání (Školský zákon). Rodiče si mohou Žádost o přijetí do mateřské školy vyplnit na internetu, na magistrátu města České Budějovice či v předškolním zařízení (v době k tomu stanovené). Žádost bude aktuallizována před zápisem.

Ředitelka provádí zápis v době tomu určenému a také i v průběhu roku, pokud to kapacita školy dovolí. Kapacita školy je určena dle hygienických vyhlášek a dle ŠZ. Kapacitami Dlouhá je 48 dětí a MŠ Fr. Ondříčka 72 dětí. Rodič může podávat Žádost o přijetí při řádném zápisu.

Zápis pro rok 2020/2021 bude probíhat přes internetovou aplikaci http://zapismscb.c-budejovice.cz Zde si vyplníte přihlášku, vytisknete, připojíte potvrzení od lékaře o zdravotním stavu dítěte a povinném očkování (stačí kopie), doklad o trvalém bydlišti a v určeném termínu přinesete do MŠ. Evidenční list vyplňujete až v případě přijetí dítěte do MŠ. Na těchto stránkách zároveň naleznete všechny informace o průběhu zápisu, počty volných míst, termínu sběru přihlášek i výsledky zápisu. Průběžně jsou zde zadávány informace a aktuální termíny. 

Odkaz přímo na informace o naší škole je https://zapismscb.c-budejovice.cz/skola/materska-skola-dlouha-35-ceske-budejovice 

Do MŠ jsou přijímány děti zdravé. O přijetí dítěte zdravotně postiženého rozhodne ředitelka školy na základě lékařského vyjádření a na základě podmínek školy. Další změny zdravotního stavu dětí (změnu stravovacích možností, zákaz cvičení, alergie,..) nahlásí rodiče při zápisu do MŠ.

 

Dokumenty